hlavicka
  

08.03.2019 - BOUŘÍ SE DALŠÍ POSLUCHAČI DVOJKY


Zde pokračuje další kritika stávajícího programu Českého rozhlasu Dvojky. Posluchač Kamil Fajmon se přidal k stížnostem posluchačky Věry Dvořákové, které adresovala ombudsmanovi Českého rozhlasu…

S autorkou dopisu ve všem souhlasím a to mi je pouhých 26 let. Dvojka navíc zcela zrujnovala hry pro mládež, viz. můj dopis Radě Českého rozhlasu:

Vážená Rado Českého rozhlasu, dne 27. 1. 2019 jsem se na Radu Českého rozhlasu obrátil s následujícím podnětem: "Dobrý den,

V Etickém kodexu Českého rozhlasu se píše: „3.2 Český rozhlas nabízí dětským posluchačům především zprostředkování tradice české i světové pohádky, rozhlasové hry pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací a výchovné pořady. Přispívá rovněž ke kulturní orientaci a popularizaci sportu mezi dětmi a dospívajícími. Za důležitý závazek v této oblasti považuje vytváření podmínek pro rozvinutí původní tvorby adresované dětem a mládeži. Tento závazek je umocněn vědomím, že Český rozhlas je v tuzemsku hlavním a prakticky jediným stálým producentem rozhlasové tvorby pro děti a mládež.“

V Zákonu o Českém rozhlase (484/1991 sb.) se v druhém paragrafu uvádí: „(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejménae) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.“ Z Dvojky v novém schématu zmizela rozhlasová hra pro mládež, která se vysílala v cyklu Rozhlasová hra pro celou rodinu. Dvojka byla jediným výrobcem rozhlasových her pro děti a mládež. Rozhlasové hry pro mládež se sice vysílají na Rádiu Junior, ovšem tato stanice má velmi malý rozpočet na výrobu rozhlasových her, tudíž nové rozhlasové hry nevytváří. Jakým způsobem bude zajištěno, aby vznikaly nové hry pro děti a mládež a jakým způsobem se bude podporovat na Rádiu Junior původní rozhlasová dramatická tvorba? S pozdravem, Kamil Fajmon"


Z Vyjádření Ondřeje Nováčka, které mi Rada napsala, vyplynulo, že Rádio Junior vysílá hry 4x týdně. Ondřej Nováček zároveň nepotvrdil, že by mohlo Rádio Junior vznik rozhlasových her ze svého rozpočtu hradit. Dále cituji z vyjádření úvodní větu: "rozhlasová hra pro děti a mládež zůstává nedílnou součástí vysílání Českého rozhlasu Dvojky."

Dne 28. 2. jsem se obrátil na Ombudsmana Českého rozhlasu s následujícím:

Dobrý den,
obrátil jsem se na Radu Českého rozhlasu s dotazem ohledně budoucnosti premiérových her pro mládež. Dostal jsem následující odpověď:

odpověď na stránce Rady českého rozhlasu...

Protože odpověď (ale i jiné podněty za poslední dobu) ze stránek Rady českého rozhlasu z nějakých důvodů zmizely , uveřejníme zde dopis, který pan Kamil Fajmon zveřejnil na FB :


Č. j. 019CRO0050136
Vážený pane Fajmone,
děkuji Vám za zájem o vysílání Českého rozhlasu a za Váš podnět. Požádali jsme o vyjádření příslušné zástupce vedení ČRo. S jejich textem vyjadřujeme souhlas a dovolujeme si Vám jej poskytnout v příloze k tomuto dopisu.
S úctou, jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření ČRo
Vyjádření vedení ČRo ke stížnosti p. Kamila Fajmona ohledně výroby rozhlasových her pro mládež
Dobrý den,
rozhlasová hra pro děti a mládež zůstává nedílnou součástí vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Doposud byla rozhlasová hra rozdělena do dvou časů – v sobotu ve 14:00 Rozhlasová hra pro celou rodinu a v neděli ve 20:00 standardní rozhlasová hra. Obě řady byly poměrně finančně náročně, a proto vykazovaly vysokou reprízovost a překryvy např. s ČRo Vltava. Proto bylo rozhodnuto o spojení do jednoho času, nutno dodat toho tradičnějšího v sobotu ve 14 hodin, a soustředění většího množství premiér výrazných titulů vyhledávaných posluchači Dvojky. Hry pro mládež se stanou součástí toho nejtradičnějšího času vyhrazeného pro děti na ČRo Dvojka, tedy neděle 13-14. Na rok 2019 připravujeme 12 premiérových her (pohádky, pohádkové příběhy, dobrodružné hry). Zároveň připravujeme pro ČRo Dvojka v koprodukci dvoudílný muzikál na vánoční období. Počet premiér se oproti roku 2018 nemění. Namátkou mohu z dramaturgického plánu doporučit následující tituly:
Jiří Ondra: Fantom betonového smradu - původní rozhlasový komiks o dětech z okraje města, kde se vlivný muž snaží vybudovat z dětského hřiště parkoviště,
Michael Hoeye: Čas ani myš nezastaví - dramatizace knihy - úsměvná americká fantasy o obstarožním myšákovi-hodináři, který se pro lásku pouští do boje s „mafií“,
Adam Svozil, Kristýna Kosová - zatím bez názvu - autorská hra současných mladých tvůrců, kteří se mj. orientují na hry pro děti a mládež a na témata, která tato cílová skupina řeší.
Literárně dramatická tvorba pro děti je jednou z nejdůležitějších součástí vysílání Rádia Junior, ať už se jedná o tvorbu určenou dětem předškolního věku či věku školního. Rádio Junior klade důraz na rozvíjení fantazie a obrazotvornosti svých posluchačů, jejich rozvoj z hlediska jazykového i z hlediska všeobecného přehledu. Literární a literárně dramatická tvorba proto má a bude mít v jeho vysílání zásadní prostor. Pohádky (malé i velké) se objevují v nabídce programu několikrát denně, stejně tak, jako četba na pokračování. Letos bude vyrobeno a odvysíláno nejméně 70 premiérových dílů. Rozhlasová hra má své místo ve vysílání Rádia Junior hned čtyřikrát týdně, a to v sobotu a neděli vždy v 10.00, resp. 14.00 hodin. V souladu s autorskými právy je možné dílo vždy poslechnout ještě v omezené době on demand. Kromě zmíněných formátů se ve vysílání premiérově objevují ještě další, kratší segmenty (Z deníku spolužačky Vokurkové), které se snaží k literární či literárně dramatické tvorbě přivést posluchače bez dosavadní zkušenosti s formátem delším. Soutěže dlouhodobějšího charakteru, které posluchače provází vždy několik týdnů či měsíců, mají také vždy dramatický tvar, konkrétní úkol či údaj je zašifrován uvnitř dramatického příběhu. Tak tomu bude i v případě letošní velké letní soutěže. O existenci rozhlasové hry obecně se mluví i v propagačním představení Rádia Junior: Jak (ne)dělat rádio, kde si dětští diváci mohou natáčení rozhlasové hry dokonce sami vyzkoušet. Na rok 2020 plánuje Rádio Junior velkou literární soutěž, která provede posluchače jednotlivými rozhlasovými literárně dramatickými formáty a nabídne jim možnost stát se jejich tvůrci.
S pozdravem
Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu

--------------------------------

Vzhledem k tomu, že Rada ČRo nesmí zasahovat do programu, píšu Vám nyní toto: V nedělním čase ve 13:00 se objevovaly tradiční pohádky, je to leta letoucí zažitý formát a posluchači jsou přes mnoho generací tak navyklí. Když se spojí pohádky a hry pro mládež do jednoho času, jakým způsobem bude dramaturgicky zajištěno, aby posluchači Dvojky, kteří chtějí poslouchat pohádku, věděli, kdy pohádka běží, a naopak posluchači, kteří chtějí poslouchat hru pro mládež, tušili, kdy si ji mají na Dvojce pustit? Nechce se mi věřit, že posluchači mají být neustále vystavováni experimentu pokus - omyl. Hry pro mládež a pohádky jsou dva rozdílné žánry, takže jediné, co by se v případě pokusu a omylu stalo, by byl nárůst oprávněných stížností od posluchačů, kteří mají na pohádky a hry pro mládež logicky rozdílné preference.

S pozdravem,
Kamil Fajmon

Dne 6. 3. 2019 jsem dostal takovouto odpověď:

Vážený pane Fajmone, Váš dotaz jsem konzultoval s vedoucí Programu Dvojky. Podle jejího vyjádření bude sobotní čas na Dvojce od 13 hodin určen rozhlasovým hrám ze zlatého fondu rozhlasové dramatiky. Nedělní čas pak bude vyhrazen především tradičním pohádkám a není vyloučeno, že se v něm čas oč času objeví i rozhlasová hra určená mladému posluchači. Od poloviny března se vrátí rozhlasové hry i do tradičního nedělního večerního času od 20 hodin. Zde bude prostor pro náročnější rozhlasové slovesné realizace včetně například dokumentárních seriálů. Váš dotaz, jakým způsobem bude dramaturgicky zajištěno, aby posluchači Dvojky, kteří chtějí poslouchat pohádku, věděli, kdy pohádka běží, lze zodpovědět odkazem na nahlédnutí do programu Dvojky buď v Týdeníku Rozhlas, nebo na webových stránkách Českého rozhlasu. Samozřejmě se může stát, že tento dramaturgický model rozdělení rozhlasových dramatických děl se setká s kritickými reakcemi posluchačů. V tom případě bude mou povinností upozornit vedení Dvojky na tento problém a eventuálně navrhnout jeho řešení. Ale to je dnes předčasné. Dovolte ještě poznámku k Vašemu názoru, že posluchači jsou vystavováni experimentům pokus - omyl. Nepokládám jej za spravedlivý. Programové formátování je specifická disciplína, kterou bych na základě svých zkušeností přirovnal k tvorbě edic ve vydavatelstvích. Obsah jednotlivých pořadů a volbu jejich moderátorů bych pak přirovnal k výběru konkrétních knižních titulů. Je to alchymie s nejistým výsledkem. Mohu Vám doložit řadu příkladů, kdy knižní titul, posléze velmi úspěšný, narážel na odmítání i velmi renomovaných editorů a šéfredaktorů. Příkladem může být legendární příběh mnohokrát odmítané knihy o mladém čaroději Harry Potterovi nebo knihy pojednávající o okrajových milostných praktikách, z níž se posléze stal světový hit Padesát odstínů šedi. Stejně to platí i naopak: knih, které měly být jasnými bestsellery, si čtenáři sotva povšimli. A podobné je to s rozhlasem nebo televizí. Proto bych nebyl v hodnocení programových změn tak příkrý.

S pozdravem
PhDr. Milan Pokorný, Ph.D
. ombudsman"


---------------------------

Vím, že Rada Českého rozhlasu nemůže zasahovat do programu jednotlivých stanic, mé dotazy však spočívají v něčem jiném:
1. Kde je tedy pravda? Programový ředitel Ondřej Nováček píše, že hry pro děti a mládež se budou na Dvojce vysílat, Ombudsman mi pro změnu po konzultacích píše, že není vyloučeno, že se budou vysílat, což poněkud neodpovídá příslibu Ondřeje Nováčka - není vyloučeno znamená buď a nebo. Znovu připomínám uvedené citace z Etického kodexu a Zákona o Českém rozhlase.
2. raději se ptám znovu, jakým způsobem Český rozhlas zajistí vznik nových her pro děti a mládež, aby se vyhnul pouhému reprízování starších titulů, což by nutně vedlo k postupnému úpadku rozhlasových her pro děti a mládež. Děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Kamil Fajmon

zprava Ivan Kraus, redaktorka a režisérka Markéta Košťáková a Ondřej Suchý
zprava Ivan Kraus, redaktorka a režisérka Markéta Košťáková a Ondřej Suchý
zprava Ivan Kraus, redaktorka a režisérka Markéta Košťáková a Ondřej Suchý

Snímek z natáčení nikdy nedokončeného seriálu Jak jsem potkal kabaret. Hostem Ondřeje Suchého byl humorista, loutkář, herec Ivan Kraus ve společnosti mnohaleté rozhlasové redaktorky a režisérky Markéty Košťákové,která byla z Českého rozhlasu Dvopjky "pro nadbytečnost" propuštěna na podzim 2018.

  
 
 
PŘÁTELÉ, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
ŠEMANOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Šťastnou cestu, Zaz !
ZPRÁVY Z DOMOVA 9.
BOUŘÍ SE DALŠÍ POSLUCHAČI DVOJKY
KAM KRÁČÍŠ ČESKÝ ROZHLASE DVOJKO ?
ZPRÁVY Z DOMOVA 8.
 
ZPRÁVY Z DOMOVA 7.
ZPRÁVY Z DOMOVA 6.
ONDŘEJ SUCHÝ V PROSINCI
ZPRÁVY Z DOMOVA 5.
ZPRÁVY Z DOMOVA 4.
ZPRÁVY Z DOMOVA 3.
ZPRÁVY Z DOMOVA 2.
ZPRÁVY Z DOMOVA 1.
ONDŘEJ SUCHÝ V ŘÍJNU A LISTOPADU
ONDŘEJ SUCHÝ V ZÁŘÍ
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVENCI A SRPNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVNU
ONDŘEJ SUCHÝ V KVĚTNU
ONDŘEJ SUCHÝ V DUBNU
ONDŘEJ SUCHÝ V BŘEZNU
Ondřej Suchý: Rozhodl jsem se minimálně vystupovat na veřejnosti
ONDŘEJ SUCHÝ V ÚNORU A BŘEZNU
ONDŘEJ SUCHÝ V LEDNU a ÚNORU
 
NOC U TELEVIZE
ONDŘEJ SUCHÝ V PROSINCI
Natáčení ČRO v Šemanovicích
Nostalgické muzeum zábavy
Trable se spojením ...
Natáčení ČRO v šemanovicích
ONDŘEJ SUCHÝ V ZÁŘÍ
ONDŘEJ SUCHÝ V SRPNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVENCI
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVNU
ONDŘEJ SUCHÝ V KVĚTNU
ONDŘEJ SUCHÝ V DUBNU
Natáčení pořadů v Šemanovicích
ONDŘEJ SUCHÝ V BŘEZNU 2017
ONDŘEJ SUCHÝ V ÚNORU 2017
 
ONDŘEJ SUCHÝ V LEDNU 2017
ONDŘEJ SUCHÝ V PROSINCI
ONDŘEJ SUCHÝ V LISTOPADU
HOBBY NAŠÍ DOBY
ONDŘEJ SUCHÝ V ŘÍJNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ZÁŘÍ
ONDŘEJ SUCHÝ V SRPNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVENCI
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVNU
ONDŘEJ SUCHÝ V KVĚTNU
ONDŘEJ SUCHÝ V DUBNU
ONDŘEJ SUCHÝ V BŘEZNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ÚNORU
 
ONDŘEJ SUCHÝ V LEDNU
ONDŘEJ SUCHÝ V PROSINCI
ONDŘEJ SUCHÝ V LISTOPADU
ONDŘEJ SUCHÝ V ŘÍJNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ZÁŘÍ
ONDŘEJ SUCHÝ V SRPNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVENCI
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVNU
ONDŘEJ SUCHÝ V KVĚTNU
ONDŘEJ SUCHÝ V DUBNU
ONDŘEJ SUCHÝ V BŘEZNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ÚNORU
 
ONDŘEJ SUCHÝ V LEDNU
Kavárnička a Salón Cimrman
ONDŘEJ SUCHÝ V PROSINCI
ONDŘEJ SUCHÝ V LISTOPADU
ONDŘEJ SUCHÝ V ŘÍJNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ZÁŘÍ
ONDŘEJ SUCHÝ V SRPNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVENCI
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVNU
ONDŘEJ SUCHÝ V KVĚTNU
ONDŘEJ SUCHÝ V DUBNU
ONDŘEJ SUCHÝ V BŘEZNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ÚNORU
Ještě na konci ledna 2014
 
ONDŘEJ SUCHÝ V LEDNU 2014
Ještě na konci prosince 2013
ONDŘEJ SUCHÝ V PROSINCI
Ostravská Ljuba
Novinky na CD
Nová kniha
ONDŘEJ SUCHÝ V LISTOPADU
ONDŘEJ SUCHÝ V ŘÍJNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ZÁŘÍ
ONDŘEJ SUCHÝ V SRPNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVENCI
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVNU
ONDŘEJ SUCHÝ V KVĚTNU
ONDŘEJ SUCHÝ V DUBNU
Filmy O.S. a V.Fořta na TV Noe
Post scriptum březen 2013
ONDŘEJ SUCHÝ V BŘEZNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ÚNORU
Post scriptum leden 2013
ONDŘEJ SUCHÝ V LEDNU
 
... a ještě koncem prosince
ONDŘEJ SUCHÝ V PROSINCI
ONDŘEJ SUCHÝ V LISTOPADU
Post scriptum říjen 2012
ONDŘEJ SUCHÝ V ŘÍJNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ZÁŘÍ
ONDŘEJ SUCHÝ V SRPNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVENCI
ONDŘEJ SUCHÝ V ČERVNU
POZVÁNKA DO BĚLÉ POD BEZDĚZEM
ONDŘEJ SUCHÝ V KVĚTNU
ONDŘEJ SUCHÝ V DUBNU
Natáčení v březnu
ONDŘEJ SUCHÝ V BŘEZNU
ONDŘEJ SUCHÝ V ÚNORU
Přání k Novému roku
ONDŘEJ SUCHÝ V LEDNU
Copyright  © 2019  Ondřej Suchý
   Návštěvy: :   On-line: 2 *  Dnes: 14  *  Týden: 110  *  Celkem: 246952  
   homeHome | site mapsite maps |  contactcontact
aktualizaceMuzeum zábavy 30.11.2018Semafor 29.6.2019Werich 14.11.2017Známí 29.6.2019Disko 18.7.2016Klubíček 29.6.2019Zápisník 29.4.2019Aktuality 30.6.2019Články 27.1.2017Bibliografie 30.6.2019