hlavicka
  

27.11.2018 - Zapomenutá povídka Miroslava Horníčka

Miroslav Horníček - kresba Ondřej Suchý
Miroslav Horníček - kresba Ondřej Suchý
Miroslav Horníček - kresba Ondřej Suchý

Povídkou Miroslava Horníčka z konce padesátých let, která vyšla v prvním programu divadla Semafor, se ještě jednou vracím k letošnímu autorovu stoletému výročí. Povídka byla napsána pro tehdy chystanou (ale nikdy nevydanou, či nedopsanou) knihu, která měla mít název „Společenský rádce při událostech nevšedních a zvláštních"

Jak se zachovati, vnikne-li do obřadní síně šakal

Zpráva z tisku, 78 let stará:

Podivná příhoda se stala v alpské vesničce, neveliké velikostí, leč vý­znamné svým významem. V neděli 26. května 1881 vnikl při sňatku zdej­ších snoubenců z příčin dosud nezjištěných do místního kostelíčka šakal. Protože se šakalové v tomto kraji nevyskytují již přes třista let, ubozí vesničané zprvu vetřelce nepoznali. Teprve po příslušném vysvětlení, které urychleně podal místní učitel Franz Schneebier, pochopili obsah celé věci a podlehli částečné panice. Šelma pobíhala po chrámové lodi a soustře­dila posléze svůj krvelačný zájem na rozkošných dvojčátcích, dvou čtyřle­tých holčičkách, dceruškách to nevěstiných. V té chvíli naštěstí šakal za­váhal, nejsa si docela jist, zda jde skutečně o dvě bytosti nebo o pouhý optický klam a tato nerozhodnost stala se mu osudnou. Duchapřítomný kostelník přiložil totiž k jeho ohonu rozžatou hromnici a šakal pak ode­šel, zanechávaje jako jedinou škodu rozbité okno s mosaikovým obrazem svatého Bernarda. Sbírka na okno utěšeně pokračuje.

Potud tedy ta stará, nicméně otřesná zpráva. Prosím: může být namítnuto, že od oné doby se nic podobného nesta­lo. To neznamená, že by se to státi nemohlo a kdo je připraven, není ohrožen. A my z toho vyvodíme několik pravidel a pokynů.

Pravidla společenská:

Účastníci svatby — pamatujte i v nejhorší chvíli, že svatba je vážný obřad, který se vyskytne kolikrát jen jednou za život. Nepokládejte pro­to vpád šakala ani za přílišnou tragédii, ani za nějakou frašku. Chápejte věc rozumně a snažte se udržet celou událost v mezích jejího pravého významu. (Poučeni výše citovanou zprávou radíme: snoubenci, neberte s sebou do svatební síně svá děcka, byť byla tato sebevětší. Ta děcka.)

Především pozor na ty, kdo upadli do mdlob. Zatím co jiná zvířata le­žících těl se ani nevšimnou, šakal naopak je jimi přitahován. V tomto ohledu hlavně pozor na nevěstu. Ta první by mohla ztratit vědomí, jsouc již předem rozrušena významnou chvílí svého života, zvláště je-li to poprvé.

Postup je tento: proti zvířeti postupují nejprve oba svědkové, jsou-li pánského pohlaví, pak družba, dosáhl-li aspoň 18 let. Ženich kryje nebo odnáší nevěstu, podle toho v jaké je tato poloze.

Zvláštní je situace všech čtyř rodičů. Zatím co obě matky považují vpád šakala za špatné znamení, oba otcové v tom vidí nešvar zaviněný úřadem. Obě mínění jsou ovšem nesprávná a je nutno chovat se následovně: otec ženichův brání matku nevěsty a naopak.

Ostatní muži, kteří nejsou zaměstnáni zvířetem, mají za úkol uklidňo­vat ženy. Hodí se k tomu krátké příběhy ze studií nebo z vojenské služ­by. Vyvarujte se příběhů loveckých.

Muži postupující proti šakalovi nezapomínají ani na okamžik, že jsou na svatbě a vyvarují se proto jakýchkoliv kleteb a hrubých výrazů. Nej­výše je možno omluviti výkřiky jako: „Jdižiž zatrolené zvíře!" anebo „Vari, šelmo!" V každém případě — posíláte-li slovně zvíře někam jinam — posílejte jej nanejvýše do háje nebo k šípku. Šakal se bojí ohně. Je proto radno bráti s sebou někoho s hořlavinou nebo klůcek nasáklý benzinem či petrolejem. Na tuto věc ovšem nemů­že myslit sám ženich a měla by být starostí někoho z příbuzenstva. Po­stupujete-li proti šelmě s ohněm, pamatujte, že každý z předmětů v místnosti má své inventární číslo a že je konec konců majetkem nás všech.

Pamatujte, že nejde o to, zvíře zahubit nebo uštvat, ale jedině o to, udržet je v šachu, pokud nepřijdou jiní, povolanější činitelé. Šakal je zvíře vzácné a musí být vrácen neporušen tam, kde slouží nejen k ob­veselení, ale i poučení všeho občanstva. Jestliže se přes všechno úsilí nepodaří útočící šelmu zastavit anebo jestliže si vyžádá oběti na lidech, nechť jako první předstoupí — v rám­ci přebujelé administrativy — oddávající úředník. V případě, že se jím šelma spokojí, stůjte tiše opodál a neberte jí ho — každé zvíře je nad potravou nervózní.

Nedovolte v žádném případě, aby vám tato neočekávaná okolnost pokazila mezník vašeho života a u svatební tabule obracejte vše spíše v žert.

  
 
 
O knize Malé hejno bílých vran
 
Zapomenutá povídka Miroslava Horníčka
Vzpomínka na setkání s Woodym Allenem
Důležité říjnové sdělení sourozence Jiřího
Poděkování s podzimním pozdravem
O CHYSTANÉM FILMU
V Pizzerii Totó
PROHLÁŠENÍ KLUBU PŘÁTEL CIRKUSŮ A VARIETÉ
MFF v Karlových Varech 2018
Když jezdil Miroslav Horníček do Šemanovic
 
ŠLITRŮV BETLÉM
KDO ZAVINIL VINYL?
Dozpíval Johnny Hallyday
O ŠTĚSTÍ A SMUTCÍCH II.
O ŠTĚSTÍ A SMUTCÍCH I.
CO DUBEN DAL
 
Kavárnička
Dvě dobré rady
Rozhovor s H.Hegerovou
JIŘÍ SUCHÝ V MĚLNÍKU
Zpráva J.Suchého ze dne 27.9.2016
Cucaj mosaz – dem se svíjet!
Ondřej & Ondřej
Co se to stalo ?
 
Vánoce, Silvestr a ohlédnutí
VZPOMÍNKA NA JENGIBAROVA
Miloň Čepelka o Mandlové
Malá francouzská vzpomínka
PO SEDMDESÁTCE
4 a půl hodiny bratrova vzpomínání
Vladimír Jiránek - vizionář
Deset let bez Pavla Dostála
Zaz v Mnichově – já hurá za ní!
Zaz má narozeniny
Odešla Jana Eduarda Pergnera
 
Vánoční muž František Nepil
MY DVA A ZAZ
Dvakrát Miroslav Graclík
To byl ale myšmaš !
55 LET DIVADLA SEMAFOR
Vzpomínka na Josefa Škvoreckého
Od operet k muzikálům
Den se Zaz v Ostravě
MY VERSUS TI MLADŠÍ
Psalo se v posledních dnech
Dočetl jsem se
Zaz, kde se vzala?
Vlasta Burian a Mělník
Tři zajímavosti
Jak se bratr nabudil
Čarodějná země Oz
O údajném zániku Semaforu
NAPSAL IVAN KRAUS - NUTNO ŠÍŘIT!
100 let Hany Vítové
 
Zprávy z Vánoc u Suchých
Ostravská Ljuba
CO SE PÍŠE O HANĚ VÍTOVÉ ?
Allanky už jsou zase spolu
SLOVO SOUROZENCE
YVETTA SIMONOVÁ = 85
Státní vyznamenání
O Donšajnech jen v dobrém
Tento týden
Pár novinek
Poslední zamyšlení nad odezvou
Ještě jednou k Semaforu
Kdo chce zlikvidovat Semafor?
Jak se z Nezvala stal Dohnal
Prázdninové pobavení
Prázdninové zápisky
Bulvár proti Semaforu
Smutek Pozitivních novin
Ljuba z Neratovic = 100
OLGA, OLLY, OLINKA = 70
Z WEBU MÉHO SOUROZENCE
Několik aktuálních poznámek
Už tento týden!
Čtyřlístek a myšák Josef
ZPRÁVA O DVOU KNÍŽKÁCH
Bob Frídl u nebeských bran
JIŘÍ MENZEL + 75 = ŽIVIJÓ!
Jirka, Miroslav a já, ten zlý
CO SE DĚJE V SEMAFORU
Za Spejbla a Hurvínka i v roce 2013
 
Poslední den roku s úsměvem
PŘEŽIJÍ S+H ROK 2013 ?
Psalo se, vysílalo se . . .
Jiří Suchý k úvaze Ondřeje Sokola
Klubíček a Odposlechy
F.R.ČECH UMÍ ROZCHECHTAT!
LID SE CHCE BAVIT
Vít Olmer před zrcadlem
HUDEČEK VERSUS BENZI
Slovensko, Vlasta a Husita
Sedmička a Regina
Hostem Nočního proudu
Holzmann v Toboganu
SOUROZENEC O STÁŘÍ A MLÁDÍ
VZPOMÍNKA NA JENGIBAROVA
Přijela Lenka z Kanady !
Vzpomínáme na Zitu Kabátovou
O KNIHÁCH A PLÁNECH
Fotoreportáž z Vyšehradu
Přijďte se rozloučit ...
Nový WEB Jiřího Suchého
VIDĚNO INTERNETEM
Odešel Kapitán Kid
DOČETL JSEM SE
Škvorečtí v Nostalgické myši
DALŠÍ SMUTNÝ DEN
Květiny pro Václava Havla
 
Lída Baarová - další střípky
Co se ke mně dostalo . . .
Pět otázek
Lída Baarová - střípky
Tomio Okamura - Odpovědnost
Něco málo o Facebooku
JE MI SMUTNO
Kolem Baarové opět něco nového
Posbíráno v internetu 2.
Tomio Okamura na téma Stávka
Posbíráno v internetu
Další Čech ve vesmíru
Chvíle u lachtanů v pražské zoo
ODCHÁZEJÍCÍ
Semlelo se v těchto dnech
S koncem měsíce února
Mohlo by vás zajímat
Francouzská Radůza
Kolem Baarové stále něco nového
Co nového v novém roce 2011 ?
 
CO SE STANE, KDYŽ USA NAPADNE ČR ?
 
Lída Baarová = 100
Setkání se sourozencem
Copyright  © 2019  Ondřej Suchý
   Návštěvy: :   On-line: 3 *  Dnes: 78  *  Týden: 468  *  Celkem: 250936  
   homeHome | site mapsite maps |  contactcontact
aktualizaceMuzeum zábavy 30.11.2018Semafor 29.6.2019Werich 14.11.2017Známí 29.6.2019Disko 18.7.2016Klubíček 29.6.2019Zápisník 29.4.2019